Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Budou letos silničáři připravení na první sníh? Nachystáno prý mají 201 sypačů a 662 řidičů

ČR Začátkem listopadu bude zahájena sezóna zimní údržby na dálnicích a silnicích I. třídy. Jak budou připraveni silničáři a ŘSD?
Těžká technika silničářů. Foto: KSÚS
Těžká technika silničářů. Foto: KSÚS

Během letošní zimy se o průjezdné komunikace bude starat v rámci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 793 zaměstnanců. Do připravených směn je zařazeno celkem 662 řidičů a 131 dispečerů. Další kapacity, především pro údržbu silnic I. třídy, jsou na zimu v pohotovosti u dodavatelských firem.

ŘSD musí i při silném sněžení zajistit vlastními pracovníky průjezdnost více než tisíc kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska správy údržby dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 km dálnice.

Zbývající úseky dálnic a silnice I. třídy udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD.

Kromě zaměstnanců leží tento náročný úkol také na specializované technice. ŘSD má k dispozici celkem 201 sypačů. Připraveno je rovněž 58 universálních vozidel s různým technickým vybavením – při velké sněhové nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje.

Ve skladech je připraveno přes 51 tisíc tun soli a solného roztoku. K nakládání soli do sypačů je připraveno 48 nakladačů.

ŘSD má také na každém SSÚD provozuschopné centrum pro výrobu a distribuci solanky. Jednak roztoku vody a chloridu sodného, jednak roztoku vody a chloridu vápenatého.

Zásoba posypových materiálů je vypočítána pro průměrnou zimu, v případě zvláště nepříznivého počasí je ještě možné sáhnout do nouzových rezerv.

Nedávno si silničáři vyzkoušeli přípravu na zimní údržbu v rámci soutěže Cestářské rodeo. Foto: KSÚS

Důležitým prvkem systému zimní údržby silnic jsou rovněž dispečerská pracoviště. Dispečeři na mají ve většině případů k dispozici online obrazové údaje z dohledových kamer, informace o aktuálních hodnotách z meteorologických stanic, ale i ze snímačů umístěných přímo na vozovkách.

Zaměstnanci center zároveň vyhodnocují krátkodobé, střednědobé, i liniové předpovědi meteorologů ČHMÚ pro jednotlivé tahy. Součástí systému je i srážkový radar.

„V souladu s legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut,“ říká Martin Buček.

Pořadím důležitosti jsou podle neho současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:

do 2 hodin u dálnic

do 3 hodin u silnic I. třídy

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací.

Bezplatná pomoc

K dispozici je pro řidiče bezplatná dálniční asistenční služba. Asistenční služba je zajišťována pracovníky ŘSD a funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Řidiči se na asistenční službu mohou obrátit z v případě jakýchkoliv potíží, příjezd vozidla i zásah na místě, kterým bude zajištěna plynulost a bezpečnost provozu, je zcela zdarma. Dojezdový čas je do cca 20 minut.

Řidiči se mohou na asistenční službu obrátit také s dotazem na aktuální dopravní situaci. Kontakt – 800 280 281.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Doprava v Česku

Nejčtenější

Doprava v Česku

Nejčtenější

Doporučené články

© 2022 web(design) created by Henk