Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Drsný úder kraje ve sporu o poplatky: Na Kladensku seškrtá dopravu

Autobusová doprava na Kladensku. Foto: Středočeský kraj
Autobusová doprava na Kladensku. Foto: Středočeský kraj

STŘEDNÍ ČECHY S platností od 1. září 2022 dojde v systému Pražské integrované dopravy (PID) v oblasti Kladenska ke změnám tras linek a jízdních řádů. Důvodem jsou neúspěšná jednání o zapojení Statutárního města Kladna do systému Standardů dopravní obslužnosti (SDO).
Středočeský kraj potvrdil, že přistoupí k úpravě spojů tak, aby vyhověl základním principům schváleným v rámci zavedených standardů. „Středočeský kraj je nucen reagovat na kroky kladenského magistrátu a jeho vedení, které nepřistoupilo na schválené Standardy dopravní obslužnosti. Město s krajem v zásadě odmítá jednat a nehodlá se finančně podílet na dopravní obslužnosti,“ informoval krajský úřad.
Naopak vedení kraje tvrdí, že hejtmanství chce platit za něco, co má hradit ze svého rozpočtu a že by se tím město navždy zavázalo platit milionové částky. Radnice hodlá spor dovézt k soudu, již si na to najala specializovanou právní kancelář.
„Středočeský kraj po několika výzvách i nadále zcela odmítá jakkoliv věcně jednat, nedodal ani základní kvalifikované podklady a navíc do médií nadále šíří nepravdy, zmatené i chybné údaje,“ tvrdí zástupci města Kladna.

“Musíme jednat”
„Jsem přesvědčen o tom, že každá situace se dá vyřešit jednáním. Nicméně k uzavření dohody musí být přístupné vždy dvě strany. Jednoznačně není možné, aby Kladno stálo mimo systém a bylo takzvaným černým pasažérem, na kterého budou doplácet ostatní středočeská města a obce. Nám nezbývá nic jiného, než tento přístup vzít na vědomí, a proto v souladu s platnou legislativou zajistíme rozsah dopravy v oblasti Kladenska podle kritérií standardní dopravní obslužnosti,“ konstatuje ale Petr Borecký, náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy.
Město Kladno argumentuje především neúměrně zvýšenými náklady a nezákonností. Středočeský kraj však disponuje právním posouzením již z konce roku 2021, tedy ještě před zahájením projednávání nového spravedlivého způsobu spolufinancování veřejné dopravy s obcemi. Ze stanoviska mimo jiné vyplývá, že mezi dopravní obslužností zajišťované krajem a obcemi není žádná striktní dělící čára a jejich kompetence se v tomto ohledu prolínají.
Středočeský kraj již stanovil konkrétní změny platné od začátku září. „Na uvedených linkách budou samozřejmě i nadále uznávány jízdní doklady PID, což je čistě v kompetenci kladenského magistrátu a MHD Kladno. Pro občany Kladna se skoro nic nemění, komfort jim zajistíme. Krajem omezené či vyjmuté linky buď posílíme, nebo nahradíme. Nadále budeme v MHD Kladno uznávat lístky a lítačky PID,“ zdůraznil Milan Volf, primátor Kladna.

Jaké změny představil Středočeský kraj v rámci Kladna?
Ze systému PID budou vyňaty linky MHD Kladno: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 614 a 616. Na těchto linkách nebudou uznávány žádné jízdní doklady PID a dopravce nebude dostávat ze systému PID žádné kompenzace za protarifovací ztrátu mezi jízdným PID a tarifem MHD Kladno.
Do Rozdělova a Švermova lze za využít adekvátní náhrady v podobě spojů linek MHD Kladno 602, 606, 612 či 620. Linka 399 bude odkloněna ze zastávky „Kladno, u kostela“ po trase linky 621 přes Libušín, Smečno do Slaného (linka 621 bude zrušena) a většina spojů linky 330 bude ukončena na autobusovém nádraží v Kladně.
S ohledem na omezení souběhů regionálních linek a linek MHD Kladno bude upravena trasa linky 324 v úseku „Kladno, U Kauflandu“ – „Kladno, Sítná“ přímější stopou.
Mezi poslední opatření patří prodloužení linky 322 po trase linky 565 do Slaného a linky 629 do Bratronic po trase linky 624 (linky 565 a 624 budou zrušeny).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Doprava v Česku

Nejčtenější

Doprava v Česku

Nejčtenější

Doporučené články

© 2022 web(design) created by Henk