Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mosty na Nymbursku čeká velká rekonstrukce

Jeden z opravovaných mostů na Nymbursku. Zdroj ŘSD

NYMBURSKO – Ve středočeské části silnice první třídy číslo I/32 pracuje ŘSD na přípravě opravy dalších mostů, kde je nejblíže k realizaci celková oprava mostu 32-001e přes železniční trať Praha-Lysá nad Labem-Kolín a silnici III/32812 u obce Choťánky.

“V rámci této zakázky jsme ve veřejném výběrovém řízení na zhotovitele obdrželi celkem 7 nabídek a vybrali zhotovitele. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku podala společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., která se zavázala opravu realizovat za 79,89 mil. Kč bez DPH s dobou uvedení stavby do provozu za 210 kalendářních dnů. Most z roku 1990 byl připraven k zahájení opravy v letošní stavební sezóně, ale jelikož se pro letošní rok nepodařilo vyjednat provozní výluku na železniční trati pod ním, zahájíme práce na přelomu 2.-3. čtvrtletí 2023,” uvedl Martin Buček z Týmu komunikace ŘSD.

V rámci této opravy dojde zejména k odstranění a náhradě mostovky, včetně izolace, mostního vybavení a vozovkového souvrství. Odstraněny a nahrazeny budou mostních opěry včetně křídel a přechodové desky. Své výměny se dočkají i římsy mostu, čímž se současně zvětšení jeho celková šířka z 14,17 metrů na 14,7 metrů.

Pro celkovou opravu mostu ev.č. 32-001 přes řeku Cidlinu je vydané pravomocné stavební povolení. S ohledem na rozsah prací je tato oprava předpokládaná za úplné uzavírky silnice I/32 a převedení dopravy na objízdné trasy. Stavební povolení máme rovněž k provedení celkové opravy mostu ev.č.32-004 přes železniční vlečku u Dymokur. U mostu ev.č. 32-007 přes Smíchovský potok u obce Nouzov a sousedního mostu ev.č. 32-006 přes Komorní rybník v téže obci probíhá od začátku letošního roku zpracování společné dokumentace pro územní a stavební povolení. Termíny oprav jednotlivých mostních objektů se budou odvíjet od postupu jejich další přípravy a možnosti koordinace s dalšími stavbami v dané stavební sezóně nejen na silnici I/32. Předběžně však lze jejich postupnou opravu očekávat v průběhu let 2023 a následujících.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Doprava v Česku

Nejčtenější

Doprava v Česku

Nejčtenější

Doporučené články

© 2022 web(design) created by Henk