Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Soud zamítl žalobu Kladna na Středočeský kraj kvůli platbám za provoz autobusů

STŘEDNÍ ČECHY Padl rozsudek v případě zavádění standardů dopravní obslužnosti ve středních Čechách. Kraj jednal v souladu se zákonem. Žaloba Kladna byla odmítnuta.
Autobusová doprava na Kladensku. Foto: Středočeský kraj
Autobusová doprava na Kladensku. Foto: Středočeský kraj

Město Kladno neuspělo u pražského Krajského soudu ve sporu týkající se zavádění Standardů dopravní obslužnosti (SDO). Jde tak o třetí instituci, která potvrdila zákonné argumenty kraje týkající se zavádění SDO. Nejdříve stížnosti Kladna odmítlo Ministerstvo vnitra ČR, poté i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Podle dnes obdrženého usnesení soudu byla žaloba statutárního města Kladna odmítnuta, neboť nespadá pod rozsah tzv. zásahové žaloby dle zákona.

Primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) od počátku argumentuje tím, že Standardy dopravní obslužnosti jsou nastaveny špatně. „Kladno v této věci bude nadále postupovat tak, jak dosud postupovalo – věcně, pragmaticky a bude se držet zákonů. Dali jsme podnět krajskému kontrolnímu výboru a ten téměř jednomyslně přijal usnesení, které nám v této problematice dává za pravdu,“ uvedl nedávno Volf.

Město zkrátka nehodlá platit miliony korun ze svého rozpočtu za něco, co dosud fungovalo bez příspěvku města. Téma standardů je pro běžného občana, který se chce včas dostat do práce, složitým a těžce vysvětlitelným tématem.

„Pro ilustraci uvedu lehce pochopitelný příklad. Pokud obec do 1000 obyvatel nezaplatí kraji, tak do ní o víkendu nepřijede jediný autobus, případně tou obcí projede a nezastaví v ní. Myslím, že to je pěkná ukázka toho, jak jsou tyto vnucované standardy nesmyslné,“ uzavřel Milan Volf.

Nezasáhli do práv města Kladna

Soud ale plně přisvědčil argumentaci Středočeského kraje, že bylo v jeho kompetenci SDO zavést a že je plně v kompetenci kraje rozhodnout, v jakém rozsahu dopravní obslužnost na území kraje zajistí.

Soud rovněž konstatoval, že zavedením standardů dopravní obslužnosti kraj nikterak nezasáhl do pravomocí města Kladno ani jej nijak nezkrátil na jeho právech. Soud výslovně konstatoval, že městu Kladnu chybí jakékoli hájitelné tvrzení, že zavedením standardů dopravní obslužnosti Středočeský kraj jakkoli zasáhl do práv města Kladna,“ konstatuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Autobusová doprava na Kladensku. Foto: Středočeský kraj
Autobusová doprava na Kladensku. Foto: Středočeský kraj

Středočeský kraj s platností od 1. 9. 2022 přistoupil v systému PID v oblasti Kladenska ke změnám tras linek a jízdních řádů. Důvodem byly právě neúspěšná jednání o zapojení Statutárního města Kladna do systému SDO, kdy Středočeský kraj, coby objednatel regionální autobusové dopravy, byl nucen přistoupit k úpravě spojů tak, aby vyhověl základním principům schváleným v rámci zavedených standardů.

Mrhání veřejnými penězi?

Město Kladno v tomto ohledu dlouhodobě argumentuje nezákonností, proto prostřednictvím advokátní kanceláře podalo podnět na Ministerstvo vnitra ČR, ÚOHS a v neposlední řadě se obrátilo na soud i přes to, že kraj měl zpracován právní posudek, který jasně potvrzoval, že postupuje zcela v souladu s legislativou.

„Od samého počátku veřejně říkám, že postup vedení města Kladna a jeho primátora Milana Volfa je z hlediska řádného hospodáře neobhajitelný a znamená jen mrhání veřejnými penězi za právníky. Dnešní rozhodnutí soudu jen potvrzuje, že zavedení SDO, které zavádějí férová pravidla do spolufinancování veřejné dopravy mezi krajem a obcemi, bylo správným krokem,“ míní Petr Borecký.

Soud nevymezil pojem dopravní obslužnost

„Kladenská městská kasa, kvůli krokům svého vedení, bude muset zaplatit výdaje za služby právní kanceláře Weinhold Legal. Byl to totiž právě kladenský primátor Milan Volf, který si najal právníky soudní spor inicioval. Za Středočeský kraj říkám, že jsme stále připraveni ohledně řešení dopravy na Kladensku věcně jednat a věřím, že s novým náměstkem primátora pro dopravu, věc, s ohledem na aktuální rozhodnutí soudu, odblokujeme,“ dodal náměstek.

Kladno se nemůže na kraji soudní cestou ničeho domáhat. „Na jednu stranu je škoda, že soud jasně nevymezil pojem „dopravní obslužnost“, ani nevyřešil, co tedy má kraj ze svého rozpočtu zajišťovat, ale to potvrzuje náš názor, že tyto záležitosti nelze řešit soudní cestou a je to součást práva na samosprávu, do kterého nelze takto shora zasahovat,“ říká Petr Borecký.

Proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze je možné podat ještě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Doprava v Česku

Nejčtenější

Doprava v Česku

Nejčtenější

Doporučené články

© 2022 web(design) created by Henk