Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stavba obchvatu Mělníka pokračuje, kruhový objezd už je průjezdný

Hotový kruhový objezd na obchvatu Mělníka. Foto ŘSD

MĚLNÍK – Druhá stavba obchvatu Mělníka na silnicích I/9 a I/16 momentálně probíhá v souladu se schváleným harmonogram. Ve zkušebním provozu je již okružní křižovatka propojující hlavní trasu obchvatu se stávající silnicí I/9, která byla v úseku napojení přeložena.

“V hlavní trase obchvatu od okružní křižovatky směrem k ulici Nad Oborou je dokončeno odvodnění komunikace, protihluková stěna a položeny asfaltové konstrukční vrstvy, které se postupně pokládají i v dalších částech. Dokončena je také 2. okružní křižovatka u mostu přes železniční trať. Osazeny jsou ocelové sloupy budoucí protihlukové stěna na větvi okružní křižovatky směrem k mostu přes železnici. V tomto navazujícím úseku k mostu se pracuje na násypu a probíhá zde postupná izolace opěrné zdi, částí dolní stavby mostu a jejich zasypávání,” uvedl Martin Buček z Týmu komunikace ŘSD.

Po osazení ocelových nosníků došlo k realizace betonáže hlavní nosné konstrukce. “Nyní do ní uchycujeme trny před armováním, bedním a betonáží obou říms. V ulici Řípské kontinuálně izolujeme a zasypáváme opěrnou zeď komunikace. V dosypaných částech postupně betonujeme její římsu. Dále jsou v ulici Řípská a Nádražní podél komunikace osazeny obruby a postupně se dokončuje její pláň,” dodal Buček.

Vše je zde také rovněž připraveno na osazení sloupů veřejného osvětlení. Pracuje se též na dláždění okružní křižovatky, která obě ulice propojí s ulicí Chloumeckou.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Doprava v Česku

Nejčtenější

Doprava v Česku

Nejčtenější

Doporučené články

© 2022 web(design) created by Henk