Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Za kolik přepravci odvezou cestující? Praha a Středočeský kraj rozbalily obálky

PRAHA Podívejte se, za kolik peněz přepravní firmy nabízí zajištění hromadné dopravy v části Prahy a středních Čech.
Autobus Pražské integrované dopravy. Foto: IDSK
Autobus Pražské integrované dopravy. Foto: IDSK

Hlavní město Praha a Středočeský kraj již otevřely obálky s nabídkami účastníků veřejné soutěže na zajišťování přepravy cestujících na příměstských autobusových linkách (PID). Jedná se o osm lokalit v takzvané vlně B, které budou vybraní přepravci obsluhovat od prosince 2024 po dobu 120 měsíců.

Zadavatelem pěti oblastí (B1 – B5) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem tří zbývajících oblastí (B6 – B8) je Středočeský kraj.

Zájemci podali celkem 51 nabídek, tedy tři až devět nabídek pro jednotlivé oblasti. Zájem je tedy dostatečný a podle vedení kraje byly rozdíly v nabídkách poměrně nízké.

Do veřejných zakázek se zapojili i malí a střední dopravci, kteří se veřejných zakázek účastnili buďto přímo sami nebo v rámci sdružení.

Autobus Pražské integrované dopravy. Foto: IDSK
Autobus Pražské integrované dopravy. Foto: IDSK

Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou pro zahájení plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách.

Nabídky účastníků zadávacího řízení budou nyní předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny. Nabídky bude posuzovat a hodnotit hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli.

Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Doprava v Česku

Nejčtenější

Doprava v Česku

Nejčtenější

Doporučené články

© 2022 web(design) created by Henk